MİSYON-VİZYON

1- İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI’ NIN MİSYONU

Misyonumuz “Üniversitemiz birimlerinin, hizmetlerinin en iyi şekilde yürütebilmeleri için; Mevcut ödenekler dahilinde, hizmetlerin en kısa zamanda,  kaliteli ve en uygun fiyatla satın alınması, depolanması ve dağıtılmasıdır.”

Misyonumuz birimimizin varlık sebebidir. Başkanlığımızın misyon bildirimi tanımlanırken ne yaptığını, nasıl yaptığını ve kimler için yaptığını açık ve öz olarak ifade etmesine özen gösterilmiştir.

Üniversitemizin;   üstün nitelikli bireyler yetiştirmeyi,   araştırma,   eğitim ve hizmet alanlarındaki üretimini toplum yararına sunma görevini yerine getirmede Başkanlığımız yasal olarak üzerine düşen görevi en iyi şekilde vermeyi amaç edinmiş olup bu çerçevede misyonunu belirlemiştir.

2- İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI’ NIN VİZYONU

Vizyonumuz   “Teknolojik imkanlarla donanmış,   çağdaş ve bilimsel tüm gelişmeleri çalışmalarına yansıtan, Üniversite içerisinde; işinde uzman, yaratıcı ve yenilikçi elemanlarıyla temin ettiği kaynakları en iyi şekilde kullanarak vereceği hizmet ile Üniversitemizde örnek bir Başkanlık olmaktır.”

Üniversitemizin vereceği eğitim-öğretim,  üreteceği bilgi,  teknoloji ve sanatla ülkemizin çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkmasına katkıda bulunmasındaki vizyonunu yerine getirebilmesinde Başkanlığımız yasal olarak üzerine düşen görevi en iyi şekilde sağlamayı amaç edinmiş olup bu çerçevede vizyonunu belirlemiştir.