İÇ KONTROL STANDARTLARI

İÇ KONTROL STANDARTLARI
KOS-1:
4- İdari Düzenlemeler

YÖ-005-TaşınmazKiraYönergesi

YÖ-025-İmza-Yetkileri-Yönergesi

YÖ-006-KamuKonutlarıUygulamaEsasları

YÖ-007-AraçlarınKullanımEsasları

YÖ-008-TaşıtKullanımEsasları

5- İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Süreç Akışları

İA-211-4734-SK.-22-D-ALIM

İA-212-4734-SK.-22-A-B-C-ALIM

İA-214-AÇIK-İHALE-MAL-ALIMI

İA-215-AKARYAKIT-HAKEDİŞİ

İA-216-ARAÇ-KİRALAMA-HAKEDİŞİ

İA-217-ARAÇ-MUAYENE-SİGORTA-VE-BAKIM-ONARIM-İŞLEMİ

İA-218-DMO-ALIMI-İŞLEM-SÜRECİ

İA-219-KİRALAMA-İHALESİ

İA-220-ELEKTRİK-ALIMI-HAKEDİŞ-ÖDEMESİ

İA-222-LOJMAN-TAHSİSİ

İA-223-MARANGOZ-ATÖLYESİ-ÜRETİM

İA-224-ŞEHİR-DIŞI-ARAÇ-GÖREVLENDİRME

İA-225-ŞEHİR-İÇİ-ARAÇ-GÖREVLENDİRME

İA-334-DAİMİ İŞÇİ İŞ AKIŞI

İA-335-GÜVENLİK-BİRİMİ-İŞLEM-SÜRECİ

İA-336-KORUMA-VE-GÜVENLİK-HİZMETLERİ-İŞ-AKIŞI

İA-337-MEMUR-İŞ-AKIŞI

İA-338-SÜREKLİ-İŞÇİ-İŞ-AKIŞI

İA-339-TYÇP-İŞÇİ-İŞ-AKIŞI

KOS-2: MİSYON, ORGANİZASYON YAPISI VE GÖREVLERİ

YD-005 Misyon Vizyon Bildirgesi

OŞ-003 Organizasyon Şeması

İdari Personel Listesi

Sürekli İşçi Personel Listesi

FR-142- İKİZ GÖREVLENDİRME LİSTESİ FORMU

FR-246-İKİZ GÖREVLENDİRME VE GÖREV DEVRİ FORMU

4-) Görev, Yetki Ve Sorumlulukları Formu

FR-176-GÖREV-TANIMI-FORMU İdari ve Mali İşler Daire Başkanı

FR-176-GÖREV-TANIMI-FORMU-Şef A. Cemal KÜTÜK

FR-176-GÖREV-TANIMI-FORMU-Adem VAR

FR-176-GÖREV-TANIMI-FORMU-Barış ABAK

FR-176-GÖREV-TANIMI-FORMU-Servet ŞAHİN

FR-176-GÖREV-TANIMI-FORMU Şube Müdürü Şenay KAVAZ

FR-176-GÖREV-TANIMI-FORMU Adem YÜKSEL

FR-176-GÖREV-TANIMI-FORMU Salih ÖZDEMİR

FR-176-GÖREV-TANIMI-FORMU Zilan SİTOCİ

FR-176-GÖREV-TANIMI-FORMU MARANGOZ ATÖLYESİ Erdem GÜRBÜZ

FR-176-GÖREV-TANIMI-FORMU MARANGOZ ATÖLYESİ Sürekli İşçiler

FR-176-GÖREV-TANIMI-FORMU – Şube Müdürü Mevlüt CEYHUN

FR-176-GÖREV-TANIMI-FORMU – Coşkun ARSLAN

7-FR-176-GÖREV-TANIMI-FORMU Kiralama Şube Müdürü

FR-176-GÖREV-TANIMI-FORMU Selcan ALTUNKURT

FR-176-GÖREV TANIMI FORMU TANER DAĞTEKİN

FR-176-GÖREV TANIM FORMU MEHMET KARA

FR-176-GÖREV TANIMI FORMU NURAY GÜVEN

FR-176-GÖREV-TANIMI-FORMU Güvenlik Personeli

5-) HASSAS GÖREVLER
5-1-) Hassas Görevler Broşürü
5-2-) Hassas Görevler
5-3-) Hizmet Envanteri Standartları
KOS-3: PERSONELİN YETERLİLİĞİ VE PERFORMANSI
5-1-İdari Personelin Performans Değerlendirme Kriterleri ve Uygulama Usul Esasları
KOS-4: YETKİ DEVRİ
1-İmza Yetkileri Yönergesi
2-Standart Yetki Devri Formu
3-Standart İmza Devri Formu
RDS-5: PLANLAMA VE PROGRAMLAMA

RDS-6: RİSKLERİN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
KFS-7: KONTROL STRATEJİLERİ VE YÖNTEMLERİ
KFS-8: PROSEDÜRLERİN BELİRLENMESİ VE BELGELENDİRİLMESİ