BAŞKANLIĞIMIZ

BAŞKANLIĞIMIZIN AMAÇ VE HEDEFİ

Başkanlığımız, Kanuna göre yapılacak ihalelerde, saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur. Hükmünce hareket etmek ve Üniversitemiz adına verilen emir ve görevleri yapmanın mutluluğu içinde, uzman, yaratıcı, yenilikçi, çağdaş, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı personeliyle, temin ettiği kaynakları ihtiyaca göre, yerinde her zaman kamunun ve kurumun menfaatini ön planda tutarak, gerek mali işlemlerde gerekse idari işlemlerdeki kayıtlardan her zaman hesap vermeyi, sorumluluğu gerçekçiliği ve katılımcılığı, adil ve ilkeli olmayı vereceği hizmet ile Üniversitemizde örnek bir Başkanlık olmayı hedeflemektedir.

Daire Başkanlığına bağlı olarak çalışan; Satınalma ve İdari İşler Şube Müdürlüğü, Tahakkuk ve Kiralama Şube Müdürlüğü, Merkezi atölyeler ve Araç İşletme Şefliği ile Taşınır Kayıt Kontrol Birimi olmak üzere yedi birim mevcuttur.